Lemin kunnan ilmoitukset

 

Tässä julkaistaan kuntalain 108 §:n tarkoittamat Lemin kunnan ilmoitukset sekä muiden viranomaisten julkiset kuulutukset

Kuntalain 140 §:n mukaan julkaistavat pöytäkirjat ja toimielinten kokouskutsut löytyvät toimielimittäin kunnan verkkosivuilta kohdasta HALLINTO -> Päätökset ja esityslistat.

Kunnantalon eteisaulassa on julkisten kuulutusten ilmoitustaulu, johon erityislakien mukaiset ja muiden viranomaisten kuulutukset edelleen kiinnitetään. 1.1.2020 alkaen kyseiset kuulutukset julkaistaan myös sähköisesti.

 

Avoimet työpaikat

Projektiassistenttiharjoittelija

 

Kaavakuulutukset

 

Rakennusluvat

Rakennuslupa 14.1.2020

 

Viranhaltijapäätökset

Henkilöstön lounasruokailu

Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin sijaisen valinta ajalle 8.1.-30.5.2020

Linjataksiliikenne vuosina 2020 - 2021

Kuntatodistusohjelman käyttö

 

Julkiset kuulutukset

Etelä-Karjalan jätehuoltoviranomaisen julkipanolistat 2020

Kuulutus eläinsuojan ilmoitusmenettelyn vireilläolosta, Lemi Kaamaniemen kylä

 

Back to Top